• La gestió del Museu està a càrrec d’un grup de persones relacionades amb el Còmic des de diferents segments: historiadors gràfics, assagistes i divulgadors de la historieta autòctona, professionals del medi, col·leccionistes …
  • Iniciativa privada, sense ànim de lucre, encapçalada per l’expert i col·leccionista José Luis Villanueva, Paco Baena, especialista en cultura popular i Josep Mª Delhom, autor del primer catàleg del còmic a Espanya.
  • Comptem també amb un comitè assessor format per editors, dibuixants, llibreters, analistes i teòrics de la narrativa gràfica.
  • La privacitat del Museu no és voluntat pròpia. Esperem de la col·laboració o patrocini, fins i tot tutela, d’algun organisme públic o privat que permeti una trajectòria activa i duradora del Museu i faciliti la consecució de tots els objectius que ens hem marcat.