Objectius

  • Recuperar i preservar el patrimoni que actualment representa al nostre país l’art del Còmic. L’estudi i promoció d’un llegat artístic amb una trajectòria que es remunta 150 anys enrere.
  • Posar en valor aquest mitjà d’expressió, de vital importància en la formació cultural, artística i social d’una part important de la col·lectivitat. Mostra a les diferents generacions actuals i futures totes les claus del mateix: la seva història i evolució, el seu llenguatge i variants expressives, autors i editorials, etc.
  • Un Museu com a espai de memòria, de patrimoni cultural, un centre d’exposició i consulta, de conservació i estudi, d’anàlisi i promoció.
  • Amb un especial objectiu: la recuperació, restauració, catalogació i conservació de l’Obra Original d’infinitat d’autors.
  • Debatre mitjançant exposicions temporals i trobades l’evolució constant del Còmic com a fenomen cultural, la seva complexitat, les seves dimensions econòmiques, tècniques, sociològiques i ideològiques.
  • Exposicions periòdiques que ens permetran apropar-nos a innombrables aspectes de l’art del còmic: autors més destacats, personatges, gèneres, tendències gràfiques, editorials i escoles, etc. També ens aproparem a tot allò que va formar part de la seva mecànica promocional, de la seva expansió com a mitjà de masses: publicitat, promoció i distribució, etc.
  • En definitiva, contribuir des del Museu al reconeixement de quants van fer i segueixen fent possible aquesta indústria: dibuixants i guionistes, editorials i premsa, capçaleres i personatges … Sense oblidar els autors inicials, veritables promotors de l’art contemporani.