El Museu

Es tracta del primer Museu d’àmbit nacional dedicat a rememorar i divulgar l’espai del còmic i la il·lustració en la màxima extensió històrica dels dos mitjans.
És una iniciativa privada, sense ànim de lucre, encapçalada per José Luis Villanueva i Paco Baena, analistes i teòrics del medi, a més d’apassionats col·leccionistes.
El Museu està obert a la col·laboració o patrocini d’organismes públic o privats que ens permetin els recursos necessaris per a la consecució dels objectius marcats. Fins el moment, comptem amb l’inestimable suport de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Col·labora amb El Museu

Objectius del Museu

Recuperació

El Museu compta amb un comitè assessor composat historiadors gràfics, editors, assagistes i divulgadors de la historieta autòctona i internacional.

Restauració

Busca ser un espai de memòria i patrimoni cultural dedicat al còmic, tebeo i tira còmica espanyola amb la preservació de composicions originals de tot el país.

Catalogació

Debatre mitjançant exposicions temporals i trobades l’evolució constant del Còmic com a fenomen cultural, complexitat, dimensions econòmiques, tècniques, sociològiques i ideològiques.

Difusió

Exposicions periòdiques que ens permeten apropar-nos a innombrables aspectes de l’art del còmic: autors més destacats, personatges, gèneres, tendències gràfiques, editorials i escoles, etc.